Afspraken

Wij behandelen uitsluitend op vooraf gemaakte afspraak.

Het annuleren of wijzigen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur voor de behandeling. Indien de afspraak niet (tijdig) is geannuleerd, zijn wij genoodzaakt de kosten van de gereserveerde tijd en/of de afgesproken behandeling in rekening te brengen.

Kan uw gemaakte afspraak niet doorgaan? Geef dit dan aan ons door, het liefst telefonisch, anders per mail. U kunt uw afspraak tot 24 uur voor aanvang kosteloos annuleren. Afspraken afbellen / ziekmeldingen kan tot 24 uur voor de afspraak, daarna kunt u een rekening verwachten voor gereserveerde tijd ( dit kan maximaal oplopen tot 125 euro per afspraak).

Wij stellen het op prijs als u op tijd aanwezig bent, zodat wij iedereen op de afgesproken tijd kunnen helpen.

Begrotingen

Voorafgaand aan iedere uitgebreide en/of ingrijpende tandheelkundige behandeling die groter is dan bedrag ter grootte van 175,- euro (zegge: honderdzeventig euro) of meer aan kosten met zich meebrengt, wordt de patiënt c.q. diens wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk en/of digitaal een prijsopgave verstrekt, houdende een beschrijving van de door Dental 4 ALL uit te voeren prestaties voor de betreffende behandeling, het per prestatie in rekening te brengen tarief. Wettelijk begroting minimum is 250 euro.

Bij uitgebreide behandelingen ontvangt u van ons van tevoren een begroting.
Alleen indien een patiënt akkoord is gegaan met de verstrekte begroting, wordt een patiënt in onze praktijk behandeld. Leest u de begroting altijd zorgvuldig door!

Betaling van uw nota

Het is belangrijk dat u zich houdt aan de betalingstermijn van 30 dagen. Infomedics is wettelijk gerechtigd de nodige maatregelen te nemen. Bij te lang uitblijven van de betaling of van uw reactie start Infomedics een incassoprocedure op. De betalingstermijn van 30 dagen is bindend, ook wanneer de zorgverzekeraar de nota nog niet aan u heeft vergoed.

Gratis tandvleescheck & andere kortingen

Gratis tandvleescheck en andere kortingen zijn alleen geldig in combinatie met vooraf de behandeling getoonde flayer of voucher. Achteraf getoonde vouchers worden niet geaccepteerd.

Reclames en klachten

Klachten omtrent declaraties dienen binnen acht dagen na declaratiedatum bij Dental 4 ALL schriftelijk / per mail te worden ingediend, bij gebreke waarvan de patiënt geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. Het indienen van een klacht omtrent een declaratie schort de betalingstermijn en -verplichting niet op. Verrekening met tegenvorderingen is niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor klachten ingediend bij de klachtencommissie of enige andere instantie.

Privacy

In verband met privacy is maken van film en foto’s niet toegestaan zonder toestemming van degenen die in beeld komen of horen te zijn.

Algemeen

Roken is niet togestaan binnen de praktijk. Ook gebruik van drugs en alcohol is niet toegestaan.

Fysiek en/of verbaal geweld, discriminatie, racisme, (seksuele) intimidatie of ander ongewenst gedrag zijn ten strengste verboden. Bij diefstal, vernieling en agressie doen wij aangifte bij de politie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van uw eigendommen.

Wij vragen u geen dieren mee te nemen naar de praktijk. Uiteraard mag u indien nodig wel een hulphond meebrengen.

Tot slot

We zijn erg blij met suggesties, ideeën, op- en/of aanmerkingen naar aanleiding van een behandeling of andere zaken.

Links Dental4ALL mondhygiënist voor Westland / Hoek van Holland

Informatie

Animaties
Gevoelige tandhalzen
Slechte adem
Jeugdtandverzorging
Tandvleesonsteking
Vergevorderde tandvleesonsteking
Bleektest
Mondafwijkingen
Poetstechnieken
Werk bij de tandarts

Algemene websites

allesoverhetgebit.nl
tandarts.nl
NMT
ANT
NVM
Ivoren Kruis
NZA

Angst

Angst voor de tandarts
Angst forum

Kaakchirurg

NVMKA
Reinier de Graaf
Bronovo
St. Franciscus
Vlietland

Forum

tandarts.nl 
medischforum.nl

Mondverzorging

Fluoride
Tandpasta
Electrische tandenborstel
Flossdraad
Tandenstokers
Ragers
Hou je mond gezond

Orthodontie

Beugel
Orthodontist.nl
Orthodontiepraktijk Westland (Verbeek)
Van Zanden Orthodontie Vlaardingen
Van Zanden Orthodontie Maassluis
Orthokliniek Delft

Behandelingen

Implantaten
Wortelkanaalbehandeling
Tandvleesbehandeling

Tandarts voor kinderen

De Kindertandarts
Melkgebit
Tandenpoetsen met kinderen
Met uw kind naar de tandarts

Tarieven

Verzekeringen
Tarieven en Codes

Verantwoord snoepen

Tandvriendelijk snoep (Eng)
Suikervrij snoep

Nog géén patiënt bij Dental4ALL?

Geen verwijzing nodig!

Maak direct een afspraak bij onze mondhygiënist!