Behandelingen

Parodontale behandeling

Indien je er op tijd bij bent, kan je voorkomen dat teveel kaakbot wordt afgebroken en tanden of kiezen beginnen uit te vallen. Door je mond en gebit goed schoon te houden kan je zelf bijdragen aan de genezing van een parodontitis.
Ook regelmatig gebruik van ragers en juiste gebruik van een tandenborstel kan hiertoe bijdragen. Het gezonde tandvlees zal zich dan weer gaan vasthechten aan de tanden of kiezen en de ontsteking zal verdwijnen. Je tandarts of mondhygiënist kan door middel van een gebitsreiniging de verdiepingen (‘pockets’) schoonmaken door het daar aanwezige tandplak en tandsteen te verwijderen.
Is de ontsteking erg diep gaan zitten en volstaat een gebitsreiniging niet? Dan dient de parodontoloog of tandarts eventueel een “ flapoperatie” uit te voeren.
Nadat er bij de patiënt een parodontitis vastgesteld is door middel van DPSI-score wordt u op de hoogte gesteld van onze bevindingen in uw mond, en dan wordt er een behandelplan met u besproken. De status van het tandvlees wordt vastgelegd in een parodontiumstatus of een pocketstatus. Dit houdt in het opmeten van de ruimte tussen de rand van een tandkroon en het kaakbot (pockets). Gemeten wordt de mate waarin het tandvlees is teruggetrokken (recessies) en de mate van toegankelijke wortelsplitsingen (furcaties) en de mate van mobiliteit van tanden en kiezen (of tanden en kiezen al los staan door het botverlies) en waar tandplak en tandsteen op de tanden en kiezen zit.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een pocketsonde. Deze wordt in de pocket geplaatst en de diepte wordt afgelezen. Wanneer het tandvlees hierbij bloedt is dit ontstoken. Van het hele gebit worden de pockets zo onderzocht en wordt de DPSI score bepaald. Bij een pocketdiepte vanaf 4 mm is sprake van een verdiepte pocket.

Het verwijderen van tandsteen boven en onder het tandvlees


Het verwijderen kan op twee manieren plaatsvinden: door middel van weghalen met een klein haakje, een AIR-FLOW technologie of via ultrasone trillingen. Op laatstgenoemde manier wordt tandsteen letterlijk losgetrild van de oppervlakte. Op deze wijze wordt een mogelijke tandvleesontsteking voorkomen. Nadat het tandsteen is verwijderd, kan het gebit worden gepolijst. Door middel van een kleine borstel en een speciale polijstpasta, die op het gebit wordt aangebracht, wordt je gebit vervolgens in zijn geheel gepolijst. Hiermee wordt tandaanslag verwijderd en oppervlakte van je tanden en kiezen glad en tandartsschoon. Na het polijsten kan het tandvlees weer herstellen en verbetert, in combinatie met een goede gebitsverzorging nadien, zorgt dit voor de uitstekende uitstraling van je gebit.

Parodontale Nazorg

Als een parodontale behandeling slaagt en het parodontium is ontstekingsvrij, dan is dat een goede basis om de tanden en kiezen de rest van het leven te behouden. Een hele belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er niet opnieuw ontstoken pockets ontstaan. Dat kan alleen als elke dag alle tandplak van de tanden en kiezen verwijderd wordt. Een goede mondhygiëne is dus niet alleen tijdens de behandeling belangrijk, maar daarna is dit ook een bepalende factor voor het behoud van het gebit. Wanneer door de tandarts of mondhygiënist het gebit niet regelmatig wordt schoongemaakt, de mondhygiëne wordt gecontroleerd en bijgestuurd, dan blijkt de situatie na verloop van tijd toch weer te verslechteren en de parodontitis vaak terug te komen.
Regelmatige nazorg-behandelingen blijven dus nodig !!!
Over het algemeen wordt de nazorg vier keer per jaar uitgevoerd, maar kan afhankelijk van de situatie vaker of minder vaak nodig zijn.

Bacteriologisch onderzoek

Tandvleesontstekingen (gingivitis en parodontitis) zijn aandoeningen waarbij tandplaque een belangrijke rol speelt. Als de tandvleesontsteking ernstig is (parodontitis) kan aanvullend bacteriologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Indien uw behandelaar weet welke bacteriën aanwezig zijn onder het tandvlees kan een gerichte behandeling ingezet worden.
Wanneer een microbiologisch onderzoek?
Bij ernstige parodontitis kan microbiologisch onderzoek uitwijzen welke bacteriën onder het tandvlees aanwezig zijn, zodat op grond van een zorgvuldige diagnose een gerichte behandeling kan worden ingezet, eventueel met ondersteuning van een antibioticum.
Een tweede microbiologisch onderzoek na afloop geeft aan of verdere behandeling nodig is.
Ook vóór het plaatsen van tandvervangende implantaten is het zinvol microbiologisch onderzoek uit te voeren om latere ontsteking rondom het implantaat uit te sluiten.
Het afnemen van een monster
Er zijn verschillende testen voor microbiologisch onderzoek: de kweekmethode en de DNA-techniek. Uw tandarts of mondhygiënist bepaalt welke test in uw geval de beste diagnose mogelijk maakt. Met een dun papieren stiftje worden monsters genomen van de tandplaque die zich onder het tandvlees bevindt. Dit is geheel pijnloos.
Analyse van bacteriën op het laboratorium
De monsters worden opgestuurd naar een bacteriologisch laboratorium en door een team van deskundigen (microbiologen en parodontologen) beoordeeld. Uw tandarts of mondhygiënist krijgt zo een wetenschappelijk verantwoord advies om, indien nodig, de behandeling met een antibioticum te ondersteunen.

Voorlichting

Uitgebreide mondhygiëne instructie en voorlichting over gebitsverzorging
Voorkomen is beter dan genezen. Alles valt of staat met een goede mondhygiëne-instructie. Daarom geven we graag voorlichting over het ontstaan van cariës en tandvleesproblemen en het effect van voedingsgewoonten op uw gebit.

Verwijderen van aanslag

Als kleurstoffen uit voeding¬ en genotmiddelen de tand binnendringen, zien de tanden er donkerder uit. Dit gebeurt onder andere door het eten en drinken van koffie, thee, wijn, frisdrank, vruchtensap, kleurstof bevattende etenswaren (zoals vruchtenjam) en roken. Er kunnen barsten in het glazuur komen. Hierdoor dringen kleurstoffen uit voedsel en dranken nog makkelijker in de tand of kies.
Ook kunnen aanslag en verkleuring van tandsteen de tanden donkerder kleuren. Deze uitwendige verkleuringen ontstaan eveneens door koffie, thee, wijn en roken. Verder kunnen sommige mond verzorgingsproducten verkleuringen geven. Aanslag kan onze mondhygiënist door een professionele gebitsreiniging verwijderen. Bleken is hiervoor niet de oplossing.

.

Dode tanden (meestal als gevolg van een val of klap of een wortel kanaal behandeling) kunnen van binnenuit verkleuren. In uitzonderlijke gevallen kunnen ziekten of medicijnen, tijdens de vormingsfase, verkleuringen geven.
AIR-FLOW®
Dental4All patiënten zijn erg enthousiast over AIR-FLOW® product omdat dit product hen de zeldzame mogelijkheid biedt tot direct succes.
Onderwerp van al deze lof is een methode om tandplak en aanslag te verwijderen. Aan de ene kant leidt deze methode door verkleuringen te verwijderen tot mooie, witte tanden en zorgt daarmee voor een bevredigend cosmetisch effect. Aan de andere kant speelt de methode een belangrijke rol in preventie, omdat tandplak wordt beschouwd als een risico voor de dentale gezondheid en omdat het ernstige gevolgen kan hebben voor de algemene gezondheid.

Bacteriologisch onderzoek

Tandvleesontstekingen (gingivitis en parodontitis) zijn aandoeningen waarbij tandplaque een belangrijke rol speelt. Als de tandvleesontsteking ernstig is (parodontitis) kan aanvullend bacteriologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Indien uw behandelaar weet welke bacteriën aanwezig zijn onder het tandvlees kan een gerichte behandeling ingezet worden.
Wanneer een microbiologisch onderzoek?
Bij ernstige parodontitis kan microbiologisch onderzoek uitwijzen welke bacteriën onder het tandvlees aanwezig zijn, zodat op grond van een zorgvuldige diagnose een gerichte behandeling kan worden ingezet, eventueel met ondersteuning van een antibioticum.
Een tweede microbiologisch onderzoek na afloop geeft aan of verdere behandeling nodig is.
Ook vóór het plaatsen van tandvervangende implantaten is het zinvol microbiologisch onderzoek uit te voeren om latere ontsteking rondom het implantaat uit te sluiten.
Het afnemen van een monster
Er zijn verschillende testen voor microbiologisch onderzoek: de kweekmethode en de DNA-techniek. Uw tandarts of mondhygiënist bepaalt welke test in uw geval de beste diagnose mogelijk maakt. Met een dun papieren stiftje worden monsters genomen van de tandplaque die zich onder het tandvlees bevindt. Dit is geheel pijnloos.
Analyse van bacteriën op het laboratorium
De monsters worden opgestuurd naar een bacteriologisch laboratorium en door een team van deskundigen (microbiologen en parodontologen) beoordeeld. Uw tandarts of mondhygiënist krijgt zo een wetenschappelijk verantwoord advies om, indien nodig, de behandeling met een antibioticum te ondersteunen.

Gevoelige tandhalzen en ingrijpen bij beginnende cariës

Mondhygiënist kan alleen samen met u de gevoeligheid aanpakken. Afhankelijk van de oorzaak, zult u uw mondhygiëne moeten verbeteren, uw manier van poetsen moeten aanpassen of uw voedingspatroon moeten veranderen. De tandarts kan een lak aanbrengen met extra fluoride. Deze behandeling werkt tijdelijk. Bij ernstige klachten kan de tandarts de blootliggende halzen voorzien van een vulmiddel, bijvoorbeeld composiet. Het aanbrengen hiervan moet zeer nauwkeurig gebeuren. De behandeling is vaak niet pijnloos en gebeurt daarom vaak met een plaatselijke verdoving. De tandarts moet de tand of kies droogblazen en een koude vloeistof aanbrengen.

Sealen van de pas doorgebroken blijvende kiezen bij kinderen ter bescherming van gaatjes

Kiezen hebben veel groefjes op het kauwvlak. Daarin ontstaat makkelijk tandplak. Niet regelmatig verwijderde tandplak kan gaatjes veroorzaken. Goed poetsen dus! Als de tandarts of mondhygiënist ziet dat er in het kauwvlak een gaatje ontstaat, kan hij besluiten een laagje aan te brengen. Dit heet sealen. Diepe groeven kan hij door het sealen afdichten. Alleen de blijvende kiezen komen normaal gesproken in aanmerking om te sealen. Dit gebeurt meestal kort nadat ze helemaal zijn doorgebroken. Ook gesealde kiezen moet je goed poetsen.

Implantaten

Heb je implantaten of een klikgebit op implantaten? Dankzij regelmatige controles, inclusief onderhoud en goede mondhygiëne gaan implantaten lang mee. De juiste behandeling en beste mondverzorging vind je bij mondhygiëne praktijk Dental 4 ALL.
×