Wilt u bij de eerste afspraak het volgende meenemen:

  • ID bewijs, rijbewijs of paspoort
  • Ingevulde gezondheidsvragenlijst, om deze te kunnen downloaden klikt u hier
  • Indien van toepassing de verwijsbrief van de tandarts (voor een bezoek aan een mondhygiënist is een verwijsbrief niet noodzakelijk, wel handig)

En eventueel de verwijskaart van uw tandarts. Vraag of de tandarts ook de laatst gemaakte röntgenfoto’s kan opsturen. Indien u overstapt van een andere mondhygiënist, neem het oude dossier van uw vorige behandelaar mee.

Na de administratieve inschrijving wordt er nog anamnese (medisch verleden) afgenomen, daarna beginnen we met het mondonderzoek. Dit onderzoek heeft als uitgangspunt het regelmatig verzamelen en vastleggen van gegevens over de mondgezondheid en de algemene gezondheid van individuele patiënten. Intra-oraal richt een mondonderzoek zich enerzijds op afwijkingen van de harde tandweefsels (cariës, erosie en tandstand) en anderzijds op afwijkingen van de zachte tandweefsels (slijmvliezen van de mond en parodontale weefsels). Door de gegevens van het mondonderzoek te vergelijken met die van voorafgaand mondonderzoek kunnen wij het ontstaan van een ziekte of de progressie ervan vaststellen. Het doel van een mondonderzoek is het opsporen van mondziekten in een vroegtijdig stadium op een zodanige wijze dat slechts minimale preventieve en/of zo weinig mogelijk curatieve interventies noodzakelijk zijn om verdere progressie te voorkomen. Het mondonderzoek omvat zowel het onderzoek, de diagnostiek als het in kaart brengen van mondziekten. Verder omvat het de communicatie, terugkoppeling en voorlichting daarover, resulterend in het vastleggen van relevante bevindingen en het bepalen van een individuele termijn voor een volgend mondonderzoek.

Hierna beginnen we eventueel met een gebitsreiniging.

Nog géén patiënt bij Dental4ALL?

Geen verwijzing nodig!

Maak direct een afspraak bij onze mondhygiënist!