Loading...

Laat je tanden zien!

-

Onze behandelfilosofie

 

Wist u dat de mondgezondheid van grote invloed is op de algehele gezondheid? Steeds meer tandartsen en zorgverleners, kiezen op basis van hun kennis en ervaring voor een mondhygiënist en onze dienstverlening. Servicegerichtheid en persoonlijke benadering door uitsluitend gediplomeerde mondhygiënisten is bij ons vanzelfsprekend. Dental4All streeft naar optimale transparantie jegens haar patiënten door mondelinge en schriftelijke informatie te verstrekken zodat u een optimale zorgverlening krijgt.

Onze visie

 

Iedereen is uniek! U dus ook en zo wordt u ook behandeld. U merkt dat aan onze maatwerk behandelingen en de aandacht voor uw persoonlijke situatie en wensen.

Verberg je mooie lach niet meer en LAAT JE TANDEN ZIEN!!!

Waarom Dental4All?

persoonlijke behandelaar, dus niet steeds wisselende gezichten

lid van Nederlandse Vereniging van Mondhygiëne (NVM)

ook op zaterdag en s’avonds open

wij declareren rechtstreeks naar uw verzekeraar

we werken samen met tandtechnisch laboratorium Mekise

een verwijsbrief van uw tandarts is niet nodig!

wij nemen de tijd voor u

up to date met laatste behandelmethoden en protocollen

veel ervaring met patiënten met angst

gratis zorgeloze overstapservice

geen wachtlijsten

img

Wat is een mondhygiënist?

 

Een mondhygiënist is een op HBO-niveau opgeleide paramedicus. Het beroep van mondhygiënist is geregeld in de Wet BIG en mag alleen gevoerd worden door diegene die in het bezit is van het diploma mondhygiënist. De wet BIG is een kwaliteitswet en heeft tot doel de kwaliteit van de beroepsuitoefening te bevorderen en te bewaken. De wet beschermt tevens de patiënt tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen door beroepsbeoefenaren.

De mondhygiënist is uw mondzorgcoach! Mondhygiëne is de dagelijkse verzorging van uw mond en uw gebit. Het doel hiervan is uw mond gezond te houden en problemen, zoals tandvleesontsteking, te voorkomen.

Bewust kiezen voor mondverzorging is de eerste stap op weg naar een frisse en prettige uitstraling. Het is verstandig om zo jong mogelijk en regelmatig naar de mondhygiënist te gaan voor een preventieve behandeling. Wat de mondhygiënist doet hangt af van uw mondsituatie.

Kwaliteit

 

Om kwaliteit te garanderen zijn we aangesloten bij Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM) en om op de hoogte te zijn van laatste ontwikkelingen volg ik cursussen, congressen en vergaar ik kennis door middel van vakliteratuur.

Hygiëne

 

Vanzelfsprekend wordt er gewerkt met steriele materialen en wordt de behandelkamer na iedere patiënt volledig gereinigd volgens de nieuwe WIP-richtlijnen (Wet Infectie Preventie).

 

De mondhygiënist

In 2009 ben ik afgestudeerd als mondhygiënist aan de  HBO-mondzorgkunde ACTA / Inholland in Amsterdam. Ik heb meer dan 9 jaar ervaring in de mondzorg in verschillende werkvelden, maar voornamelijk in de parodontologie met affiniteit voor angstpatiënten, kinderen en ouderen.

Ik ben lid van de NVM (Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten).

(Eerste) afspraak

 

Wilt u bij de eerste afspraak het volgende meenemen:

✓ ID bewijs of paspoort
✓ Zorgpas
✓ Ingevulde gezondheidsvragenlijst, om deze te kunnen downloaden klikt u hier.
✓ Indien van toepassing de verwijsbrief van de tandarts (voor een bezoek aan een mondhygiënist is een verwijsbrief niet noodzakelijk)

Wij behandelen uitsluitend op voorafgemaakte afspraak.

Het annuleren of wijzigen van een afspraak is mogelijk tot 24 uur voor de behandeling.

Klacht?

 

U staat bij ons op de eerste plaats. Toch kunnen zich onverhoopt situaties voordoen waarover u niet tevreden bent, of waarover u een klacht wilt indien. U kunt dit in eerste instantie gewoon bij ons melden, zodat wij samen kunnen zoeken naar een oplossing. Mochten wij samen geen oplossing kunnen vinden voor uw klacht dan verwijzen wij u naar de folder klachtenregeling NVM-mondhygiënisten.

Behandelingen

 

Een mondhygiënist is gespecialiseerd in preventieve mondzorg en voert daarnaast ook behandelingen uit om een slechte mondgezondheid weer in goede conditie te krijgen.

De mondhygiënist zal tijdens de eerste afspraak altijd eerst uw gebit en tandvlees onderzoeken. Afhankelijk van uw mondgezondheid voert de mondhygiënist de volgende werkzaamheden uit:

 

 • Mondonderzoek

  Een mondonderzoek heeft als uitgangspunt het regelmatig verzamelen en vastleggen gegevens over de mondgezondheid en de algemene gezondheid van individuële patiënten. Intra-oraal richt een mondonderzoek zich enerzijds op afwijkingen van  de harde tandweefsels (cariës, erosie en tandstand) en anderzijds op afwijkingen van zachte tandweefsels ( slijmvliezen van de mond en parodontale weefsels). Door de gegevens van een mondonderzoek te vergelijken met die van voorafgaande mondonderzoek kunnen wij het ontstaan van een ziekte of de progressie van een ziekte vaststellen. Het doel van een mondonderzoek is het opsporen van mondziekten in een vroegtijdig stadium op een zodanige wijze dat slechts minimale preventieve en/of  zo weinig mogelijk curatieve interventies noodzakelijk zijn om verdere progressie te voorkomen. Het mondonderzoek omvat zowel het onderzoek, de diagnostiek en het in kaart brengen van mondziekten alsmede de communicatie, de terugkoppeling en de voorlichting daarover, resulterend in het vastleggen van relevante bevindingen en het bepalen van een individuele termijn voor een volgende mondonderzoek.

 • Het maken van een parodontiumstatus of pocketstatus

  De status van het tandvlees wordt vastgelegd in een parodontiumstatus of een pocketstatus. Dit houdt in het opmeten van de ruimte tussen de rand van een tandkroon en het kaakbot (pockets). Gemeten wordt de mate waarin het tandvlees is teruggetrokken (recessies) en de mate van toegankelijke wortelsplitsingen (furcaties) en de mate van mobiliteit van tanden en kiezen (of tanden en kiezen al los staan door het botverlies) en waar tandplak en tandsteen op de tanden en kiezen zit.

  Dit onderzoek wordt uitgevoerd met een pocketsonde. Deze wordt in de pocket geplaatst en de diepte wordt afgelezen. Wanneer het tandvlees hierbij bloed is dit ontstoken. Van het hele gebit worden de pockets zo onderzocht en wordt de DPSI score bepaald. Bij een pocketdiepte vanaf 4 mm is sprake van een verdiepte pocket. Meer informatie op de pagina DPSI.

 • Het verwijderen van tandsteen boven en onder het tandvlees

  Het verwijderen kan op twee manieren plaatsvinden: door middel van weghalen met een klein haakje of via ultrasone trillingen. Op laatstgenoemde manier wordt tandsteen letterlijk losgetrild. Op deze wijze wordt een mogelijke tandvleesontsteking voorkomen.

  POLIJSTEN VAN TANDEN

  Nadat het tandsteen is verwijderd, kan het gebit worden gepolijst. Via een kleine borstel en een speciale pasta, die op het gebit wordt aangebracht, wordt je gebit vervolgens in zijn geheel gepolijst. Hiermee wordt tandaanslag verwijderd. Na het polijsten kan het tandvlees weer herstellen en verbetert, in combinatie met een goede gebitsverzorging nadien, de uitstraling van je gebit.

 • Uitgebreide mondhygiëne instructie en voorlichting over gebitsverzorging

  Voorkomen is beter dan genezen. Alles valt of staat met een goede mondhygiëne-instructie. Daarom geven we graag voorlichting over het ontstaan van cariës en tandvleesproblemen en het effect van voedingsgewoonten op uw gebit.

 • Uitgebreide parodontale behandeling als er sprake is van parodontitis (ernstige tandvleesontsteking waarbij kaakbot wordt aangetast)

  Indien je er op tijd bij bent, kan je voorkomen dat teveel kaakbot wordt afgebroken en tanden of kiezen beginnen uit te vallen. Door je mond en gebit goed schoon te houden kan je zelf bijdragen aan de genezing van een parodontitis.

  Ook regelmatig gebruik van ragers en juiste gebruik van een tandenborstel kan hiertoe bijdragen. Het gezonde tandvlees zal zich dan weer gaan vasthechten aan de tanden of kiezen en de ontsteking zal verdwijnen. Je tandarts of mondhygiënist kan door middel van een gebitsreiniging de verdiepingen (‘pockets’) schoonmaken door het daar aanwezige tandplak en tandsteen te verwijderen.

  Is de ontsteking erg diep gaan zitten en volstaat een gebitsreiniging niet? Dan dient de parodontoloog of tandarts een “ flapoperatie” uit te voeren.

 • Verwijderen van aanslag

  Als kleurstoffen uit voeding­ en genotmiddelen de tand binnendringen, zien de tanden er donkerder uit. Dit gebeurt onder andere door het eten en drinken van koffie, thee, wijn, frisdrank, vruchtensap, kleurstof bevattende etenswaren (zoals vruchtenjam) en roken. Er kunnen barsten in het glazuur komen. Hierdoor dringen kleurstoffen uit voedsel en dranken nog makkelijker in de tand of kies.

  Ook kunnen aanslag en verkleuring van tandsteen de tanden donkerder kleuren. Deze uitwendige verkleuringen ontstaan eveneens door koffie, thee, wijn en roken. Verder kunnen sommige mond verzorgingsproducten verkleuringen geven. Aanslag kan onze mondhygiënist door een professionele gebitsreiniging verwijderen. Bleken is hiervoor niet de oplossing.

  Dode tanden (meestal als gevolg van een val of klap of een wortel kanaal behandeling) kunnen van binnenuit verkleuren. In uitzonderlijke gevallen kunnen ziekten of medicijnen, tijdens de vormingsfase, verkleuringen geven.

  AIR-FLOW®

  Dental4All patiënten zijn erg enthousiast over AIR-FLOW® product omdat dit product hen de zeldzame mogelijkheid biedt tot direct succes.

  Onderwerp van al deze lof is een methode om tandplak te verwijderen. Aan de ene kant leidt deze methode door verkleuringen te verwijderen tot mooie, witte tanden en zorgt daarmee voor een bevredigend cosmetisch effect. Aan de andere kant speelt de methode een belangrijke rol in preventie, omdat tandplak wordt beschouwd als een risico voor de dentale gezondheid en omdat het ernstige gevolgen kan hebben voor de algemene gezondheid.

 • Nazorg

  Als een parodontale behandeling slaagt en het parodontium is ontstekingsvrij, dan is dat een goede basis om de tanden en kiezen de rest van het leven te behouden. Een hele belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er niet opnieuw ontstoken pockets ontstaan. Dat kan alleen als elke dag alle tandplak van de tanden en kiezen verwijderd wordt. Een goede mondhygiëne is dus niet alleen tijdens de behandeling belangrijk, maar daarna is dit ook een bepalende factor voor het behoud van het gebit. Wanneer door de tandarts of mondhygiënist het gebit niet regelmatig wordt schoongemaakt, de mondhygiëne wordt gecontroleerd en bijgestuurd, dan blijkt de situatie na verloop van tijd toch weer te verslechteren en de parodontitis vaak terug te komen.

  Regelmatige nazorg-behandelingen blijven dus nodig

  Over het algemeen wordt de nazorg vier keer per jaar uitgevoerd, maar kan afhankelijk van de situatie vaker of minder vaak nodig zijn.

 • Bacteriologisch onderzoek

  Tandvleesontstekingen (gingivitis en parodontitis) zijn aandoeningen waarbij tandplaque een belangrijke rol speelt. Als de tandvleesontsteking ernstig is (parodontitis) kan aanvullend bacteriologisch onderzoek noodzakelijk zijn. Indien uw behandelaar weet welke bacteriën aanwezig zijn onder het tandvlees kan een gerichte behandeling ingezet worden.

  WANNEER EEN MICROBIOLOGISCH ONDERZOEK?

  Bij ernstige parodontitis kan microbiologisch onderzoek uitwijzen welke bacteriën onder het tandvlees aanwezig zijn, zodat op grond van een zorgvuldige diagnose een gerichte behandeling kan worden ingezet, eventueel met ondersteuning van een antibioticum.

  Een tweede microbiologisch onderzoek na afloop geeft aan of verdere behandeling nodig is.

  Ook vóór het plaatsen van tandvervangende implantaten is het zinvol microbiologisch onderzoek uit te voeren om latere ontsteking rondom het implantaat uit te sluiten.

  HET AFNEMEN VAN EEN MONSTER

  Er zijn verschillende testen voor microbiologisch onderzoek: de kweekmethode en de DNA-techniek. Uw tandarts of mondhygiënist bepaalt welke test in uw geval de beste diagnose mogelijk maakt. Met een dun papieren stiftje worden monsters genomen van de tandplaque die zich onder het tandvlees bevindt. Dit is geheel pijnloos.

  ANALYSE VAN BACTERIËN OP HET LABORATORIUM

  De monsters worden opgestuurd naar een bacteriologisch laboratorium en door een team van deskundigen (microbiologen en parodontologen) beoordeeld. Uw tandarts of mondhygiënist krijgt zo een wetenschappelijk verantwoord advies om, indien nodig, de behandeling met een antibioticum te ondersteunen.

 • Gevoelige tandhalzen en ingrijpen bij beginnende cariës

  Mondhygiënist kan alleen samen met u de gevoeligheid aanpakken. Afhankelijk van de oorzaak, zult u uw mondhygiëne moeten verbeteren, uw manier van poetsen moeten aanpassen of uw voedingspatroon moeten veranderen. De tandarts kan een lak aanbrengen met extra fluoride. Deze behandeling werkt tijdelijk. Bij ernstige klachten kan de tandarts de blootliggende halzen voorzien van een vulmiddel, bijvoorbeeld composiet. Het aanbrengen hiervan moet zeer nauwkeurig gebeuren. De behandeling is vaak niet pijnloos en gebeurt daarom vaak met een plaatselijke verdoving. De tandarts moet de tand of kies droogblazen en een koude vloeistof aanbrengen.

 • Sealen van de pas doorgebroken blijvende kiezen bij kinderen ter bescherming van gaatjes

  Kiezen hebben veel groefjes op het kauwvlak. Daarin ontstaat makkelijk tandplak. Niet regelmatig verwijderde tandplak kan gaatjes veroorzaken. Goed poetsen dus! Als de tandarts of mondhygiënist ziet dat er in het kauwvlak een gaatje ontstaat, kan hij besluiten een laagje aan te brengen. Dit heet sealen. Diepe groeven kan hij door het sealen afdichten. Alleen de blijvende kiezen komen normaal gesproken in aanmerking om te sealen. Dit gebeurt meestal kort nadat ze helemaal zijn doorgebroken. Ook gesealde kiezen moet je goed poetsen.

Tarieven

Tandartstarieven 2018

De NVM heeft voor u een samenvatting gemaakt uit de tariefbeschikking tandheelkundige zorg 2018 t.b.v. mondhygiënist. Handig om een indicatie te krijgen voor de kosten van verschillende behandelingen.

Lees of download de tarievenlijst 2018 (pdf)

De tandartstarieven 2018 zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

https://www.tandarts.nl/tandartstarieven/2018

Nota

De nota van de behandeling wordt direct door ons naar uw zorgverzekering gestuurd. U hoeft uw behandeling dus niet direct af te rekenen. Het gedeelte wat eventueel niet vergoed wordt door uw verzekering, wordt achteraf via een acceptgiro naar u thuis gestuurd. De nota ontvangt u van Famed. Famed is een factoringmaatschappij die de nota’s verzorgd en geeft u 30 dagen de tijd om uw nota te betalen. Lukt het u niet om op tijd uw nota te voldoen? Neem dan zo snel mogelijk contact op met Famed via 0900-0885 of ga naar notavanfamed.nl Vaak is het mogelijk een betalingsregeling af te spreken met  Famed.

Contactgegevens Fa-med

 

 

 

Website: www.notavanfamed.nl

E-mail: contactcenter@famed.nl

Indien u geen tandartsverzekering heeft, kunnen wij uw nota helaas niet bij Fa-med indienen. U kunt uw nota direct na de behandeling in de praktijk afrekenen. Voor de kosten van de behandeling, kunt u per PIN bij ons afrekenen.

 

 

Schrijf u nu in!

 

Wilt u dat mondhygiënepraktijk Dental4All zorgt voor uw nieuwe mondhygienist? Neem dan direct contact met ons op, of schrijf u direct en eenvoudig in via ons online inschrijfformulier.

 

Direct inschrijven

Contact en bereikbaarheid

 


Adres

 

Dental4All

Pastoor Onderwaterhof 5

3151 GT Hoek van Holland

Wij bevinden ons op hetzelfde adres als laboratorium voor tandtechniek en tandprothetiek Mekise

Contact

 

Voor het inplannen van een afspraak of indien u vragen heeft: 06 346 022 58

Indien er niet wordt opgenomen, wordt u z.s.m. teruggebeld.

 

Of stuur ons een e-mail: info@dental4all.nl 

Openingstijden

 

Wij behandelen uitsluitend op afspraak (ook mogelijk in de avond of in het weekend).

 

Toegankelijkheid

 

De paktijk is toegankelijk voor minder valide- en/of rolstoelafhankelijke patiënten.

De praktijk van Dental4All te Hoek van Holland bevindt zich op begane grond. De entree en behandelkamers zijn gelijkvloers en heel makkelijk te bereiken vanaf de gratis parkeerplaats voor de praktijk.

Bereikbaarheid

 

Per Auto (gratis parkeren voor de praktijk)

Wij bevinden ons in het hart van het gezellige Hoek van Holland, naast plein en Albert Heijn.

11 minuten vanaf Westerlee knooppunt A20

30 minuten vanaf Rotterdam-centrum

14 minuten vanaf Naaldwijk

10 minuten vanaf ’s-Gravenzande

12 minuten vanaf Maasdijk

23 minuten vanaf Vlaardingen

Bereikbaarheid

 

Openbaar vervoer

Dental4All is gemakkelijk te bereiken per bus en binnenkort ook met metro “Hoekse Lijn”. De bus- en metrohalte zijn op 4 minuten loopafstand.

Klik hier voor een routeplanner per openbaar vervoer.