preloader
Vallen de kosten voor een bezoekje aan de mondhygiënist onder het eigen risico?

Vallen de kosten voor een bezoekje aan de mondhygiënist onder het eigen risico?

  • Home
  • -
  • Mondhygiëne
  • -
  • Vallen de kosten voor een bezoekje aan de mondhygiënist onder het eigen risico?

Als je regelmatig naar de tandarts gaat, is de kans groot dat je ook wel eens bij een mondhygiënist bent geweest. Een mondhygiënist is een specialist in het voorkomen en behandelen van tandvleesaandoeningen en tandbederf. Maar hoe zit het eigenlijk met de kosten van een mondhygiënist? Vallen deze onder het eigen risico van je zorgverzekering? In dit artikel bespreken we alles wat je moet weten over de kosten van een mondhygiënist.

Inleiding

Om te beginnen leggen we kort uit wat een mondhygiënist is en wat deze precies doet. Vervolgens gaan we dieper in op de kosten van een mondhygiënist en wat wel en niet onder het eigen risico valt. Ook bespreken we wat je kunt doen om kosten te besparen en hoe je de juiste zorgverzekering kiest.

Wat is een mondhygiënist?

Een mondhygiënist is een specialist op het gebied van mondgezondheid. Deze professional richt zich op het voorkomen en behandelen van tandvleesaandoeningen en tandbederf. Een mondhygiënist kan bijvoorbeeld tandsteen verwijderen, tanden polijsten en fluoridebehandelingen geven. Ook geeft een mondhygiënist advies over de juiste mondverzorging.

Kosten van een mondhygiënist

Maar wat zijn nu precies de kosten van een mondhygiënist? In Nederland zijn de tarieven voor mondzorg vastgelegd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Deze tarieven zijn voor iedereen gelijk en gelden voor alle zorgverzekeraars. Het tarief voor een regulier consult bij een mondhygiënist bedraagt in 2023 € 14,43 per vijf minuten.

Vallen de kosten onder het eigen risico?

Nu komt de vraag waar dit artikel om draait: vallen de kosten voor een mondhygiënist onder het eigen risico van je zorgverzekering? Het antwoord hierop is ja. De kosten voor mondzorg vallen namelijk onder de basisverzekering en worden daarmee ook meegenomen in het eigen risico. Dit geldt ook voor de kosten van een mondhygiënist.

Eigen risico

Het eigen risico is het bedrag dat je zelf moet betalen voordat je zorgverzekeraar kosten gaat vergoeden. In 2023 bedraagt het verplichte eigen risico € 385,- per jaar. Dit betekent dat je de eerste € 385,- aan zorgkosten zelf moet betalen. Pas daarna vergoedt je zorgverzekeraar de kosten.

Uitzonderingen

Er zijn echter wel uitzonderingen op de regel dat de kosten van een mondhygiënist onder het eigen risico vallen. Als je jonger bent dan 18 jaar, hoef je geen eigen risico te betalen en worden de kosten van mondzorg volledig vergoed. Ook als je een aanvullende verzekering hebt afgesloten, worden de kosten vaak (gedeeltelijk) vergoed. Controleer hiervoor wel altijd de polisvoorwaarden van je verzekering.

Kosten besparen bij de mondhygiënist

Nu je weet dat de kosten voor een mondhygiënist onder het eigen risico vallen, wil je natuurlijk zo min mogelijk betalen. Gelukkig zijn er verschillende manieren om kosten te besparen bij de mondhygiënist.

Zorgverzekering

Allereerst is het verstandig om te kijken naar je zorgverzekering. Kies een zorgverzekering die bij je past en waarbij de kosten voor mondzorg worden vergoed. Vergelijk zorgverzekeringen goed en kijk naar de hoogte van het eigen risico en de aanvullende verzekeringen die worden aangeboden.

Tandartsverzekering

Daarnaast kun je overwegen om een tandartsverzekering af te sluiten. Met een tandartsverzekering worden de kosten voor mondzorg vaak (gedeeltelijk) vergoed. Let wel op dat een tandartsverzekering vaak duurder is dan een aanvullende verzekering.

Mondhygiënist bij de tandarts

Een andere manier om kosten te besparen is door naar een mondhygiënist te gaan die bij de tandartspraktijk werkt. Vaak is dit goedkoper dan naar een zelfstandige mondhygiënist gaan.

Mondzorg combineren

Tot slot kun je overwegen om je mondverzorging te combineren. Ga bijvoorbeeld naar de tandarts voor controle en naar de mondhygiënist voor een behandeling. Op deze manier kun je kosten besparen omdat je maar één keer het eigen risico hoeft te betalen.

Conclusie

De kosten voor een mondhygiënist vallen onder het eigen risico van je zorgverzekering. Dit betekent dat je de eerste € 385,- zelf moet betalen. Er zijn echter uitzonderingen op deze regel, zoals wanneer je jonger bent dan 18 jaar of een aanvullende verzekering hebt afgesloten. Om kosten te besparen kun je kijken naar je zorgverzekering, een tandartsverzekering afsluiten, naar een mondhygiënist bij de tandarts gaan en je mondverzorging combineren.

Veelgestelde vragen

  1. Worden de kosten voor een mondhygiënist vergoed door de zorgverzekering? Ja, de kosten vallen onder de basisverzekering en worden meegenomen in het eigen risico.
  2. Hoe hoog is het eigen risico in 2023? Het verplichte eigen risico bedraagt € 385,- per jaar.
  3. Zijn er uitzonderingen op de regel dat de kosten van een mondhygiënist onder het eigen risico vallen? Ja, als je jonger bent dan 18 jaar of een aanvullende verzekering hebt afgesloten, worden de kosten vaak volledig of gedeeltelijk vergoed.
  4. Hoe kan ik kosten besparen bij de mondhygiënist? Je kunt kosten besparen door te kijken naar je zorgverzekering, een tandartsverzekering af te sluiten, naar een mondhygiënist bij de tandarts te gaan en je mondverzorging te combineren. Daarnaast bespaar je ook kosten als je er zorg voor draagt dat je tanden goed gepoetst, geflost en geragerd worden.

15999 Comments